Chính phủ bãi bỏ toàn bộ 18 văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 22/12/2023

 -  172 Lượt xem

Nghị định 92/2023 mà Chính phủ đã bãi bỏ toàn bộ 18 văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời bãi bỏ một phần với năm văn bản khác.

 

Ngày 19-12, Chính phủ ban hành Nghị định 92/2023, bãi bỏ toàn bộ 18 văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành.

Bao gồm, Nghị định 189-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh lãnh sự.

Nghị định 161/1999 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế.

Nghị định 159/2003 về cung ứng và sử dụng séc.

Nghị định 42/2007 quy định cấp bậc hàm của sĩ quan, hạ sĩ quan trong lực lượng Công an nhân dân.

Nghị định 53/2010 quy định về địa bàn ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị hành chính mới thành lập do Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính.

Nghị định 101/2011 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 08/2011 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân.

Nghị định 60/2012 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân.

Nghị định 183/2013 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Nghị định 184/2013 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Nghị định 10/2014 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam.

Nghị định 41/2020 gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Nghị định 109/2020 gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Nghị định 114/2020 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 116/2020 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

Nghị định 44/2021 hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19.

Nghị định 52/2021 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.

Nghị định 92/2021 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 406/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.

Nghị định 104/2021 gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Nghị quyết 30/2008 về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Nghị định 92/2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 19-12-2023.

Chính phủ cũng bãi bỏ một phần đối với năm văn bản quy phạm pháp luật. Gồm: Bãi bỏ Điều 23, Điều 24, Điều 25 Nghị định 19/2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi.

Bãi bỏ Điều 10 Nghị định 34/2014 về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bãi bỏ khoản 2 Điều 22 Nghị định 52/2015 về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Bãi bỏ khoản 2 Điều 3 Nghị định 75/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Bãi bỏ Điều 12 Nghị định 104/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Ảnh internet minh họa - bài của plo.vn

 

Luật sư Nguyễn Văn Trung
197 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
  www.luatsuvlk.com