Công ty Luật TNHH VLK là thành viên của nhóm VLK Group. Trụ sở: Số 197 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh. Giấy đăng ký họat động Số: 41.02.0404/TP.ĐKHĐ. Sở tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu năm 2006, thay đổi lần thứ ba ngày 29/12/2022. Đại diện pháp luật ông Luật sư Nguyễn Văn Trung, thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, thẻ Luật sư Số: 3643/LS.

Bào chữa là Việc dùng lí lẽ, chứng cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị can, bị cáo. Bào chữa là quyền hiến định của bị can, bị cáo trong tố tụng hình sự.
Hợp đồng dịch vụ pháp lý

Tranh chấp dân sự là những tranh chấp xảy ra giữa các chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật dân sự về các quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản được pháp luật bảo vệ.
Hợp đồng thuê Luật sư tranh tụng

18+
Năm trưởng thành và phát triển
200+
Chuyên viên và luật sư
8000+
Giao dịch mỗi tháng
5000+
Khách hàng thân thiết

(PLO)- Theo luật sư, trong tố tụng hình sự, biện pháp kê biên tài sản được quy định tại Điều 128 BLTTHS 2015 và chỉ được thực hiện đối với bị can, bị cáo.

 

Luật số: 31/2024/QH15, Luật đất đai được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ năm thông qua ngày 18 tháng 01 năm 2024 có nhiều điểm mới so với Luật đất đai 2013.

(PLO)- Chiều 19-3, đại diện VKS đã công bố xong mức án đề nghị với 86 bị cáo vụ Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), trong đó có 1 án tử hình và 4 án chung thân.

Biện pháp đặt cọc bên cạnh chức năng bảo đảm việc giao kết hợp đồng, đây còn được xem là một trong những biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo pháp luật Việt Nam. Trong bài viết này, tác giả tập trung vào phân tích biện pháp bảo đảm bằng đặt cọc dưới góc độ pháp luật của Việt Nam và một số quốc gia, từ đó đưa ra các gợi mở hoàn thiện pháp luật trong thời gian tới.

 

(PLO)- Luật Đất đai 2024 quy định trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai (toà án hoặc UBND cấp có thẩm quyền), các bên tranh chấp phải thực hiện hòa giải tại UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp.

 

(PLO)- Điều 220 Luật Đất đai 2024 quy định việc tách thửa đất, hợp thửa đất phải bảo đảm 8 nguyên tắc, điều kiện cụ thể.

Hiện nay, Luật Đất đai 2013 không quy định cụ thể về việc tách thửa mà theo Khoản 23 Điều 1 Nghị định 148/2020, UBND cấp tỉnh căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng và điều kiện cụ thể tại địa phương để quy định cụ thể điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất.

Tuy nhiên, sang đến Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực từ 1-1-2025), việc tách thửa được quy định tại luật.